Pre-pride på Savoy!

, 18:00-20:00

Peppa inför Luleå Pride 2018 med oss på Savoy!

Det bjuds på alkoholfritt bubbel, mingel och pride-pepp! Vi presenterar programmet och highlightar några av programpunkterna. Ingen anmälan behövs. Kom och träffa pride-vänner!

Välkommen!

 

Din makt – min plats

En utställning i text och bild om makt, normer och lika rättigheter.

Vad är makt? Vad är det som är norm i olika situationer och vad är det då som bryter mot normerna?  Är du i något fall eller situation en normbrytare? Hur gör du om någon annan bryter en norm?

De normer som utställningen tar sikte på är de oskrivna förväntningar som finns gällande hur något eller någon ska vara. Dessa normer varierar från samhälle till samhälle och varierar även beroende på sammanhang. En utgångspunkt är samtidigt att det som uppfattas som normen är överordnat det som bryter mot densamma.

Utställningen sitter uppe mellan 9 och 25 juni i Föreningarnas Hus, Storgatan 13.