Sexuell hälsa för transpersoner

Delta i en digital föreläsning om sexuell hälsa med fokus transpersoner! Under föreläsningen tas information upp om hiv och sti (sexuellt överförbara infektioner) samt vad som är bra att veta för säkrare sex.

Föreläsningen hålls av Cal Orre som jobbar som samhällspolitiskt ansvarig hos RFSL förbundet. Cal har under flera år arbetat både med transfrågor och med sexuell hälsa.

För att delta i mötet så går du in på denna länk: https://us06web.zoom.us/j/81325310076

Svar på tal till TERFs!

TERFs (transexkluderande radikalfeminister) har fått ett uppsving på senaste tiden. I detta samtal bemöter Paula några av de vanligaste argumenten från TERFs om varför dem som är trans inte har en plats inom varken feminismen eller samhället i stort.

Paula Dahlberg driver instagramkontot @vardagsrasismen som har över 27.000 följare. Där skriver hen om aktuella frågor om såväl porr, rasism, transfobi och mycket annat.

Alla programpunkter på Ebeneser går att se på plats men också digitalt här på hemsidan.

Denna programpunkt arrangeras i samarbete med: 

Feminism – Transexkluderande?

Paneldeltagare är Paula Dahlberg, Maria Hymna Ramnehill, och Jorge Maria Londoño.

I debattklimatet idag ställs transpersoners rättigheter mot feminismen. Det påstås att transpersoner inte får plats i det feministiska rummet och att kön endast är en materiell verklighet. Under detta panelsamtal kommer vi att prata med personer som har helt andra erfarenheter och perspektiv. I det här samtalet lyfter vi varför transrättigheter borde vara en självklar det av feminismen och får ta del av perspektiv från kunniga transpersoner med resonemang om vinsten och vitsen med en bredare feminism.

Alla programpunkter på Ebeneser går att se på plats men också digitalt här på hemsidan.

Denna programpunkt arrangeras i samarbete med:    

Hiv, stigma och det aktuella kunskapsläget

Hur kan det vara att leva med hiv idag? Vilka möjligheter finns? Vilka utmaningar kvarstår?

Utifrån det aktuella kunskapsläget, rapporter och forskning, om hiv i Sverige presenterar Desireé Ljungcrantz, fil dr. från enheten för sexuell hälsa och hivprevention vid Folkhälsomyndigheten, aspekter av dessa frågor.

Desireé Ljungcrantz förmedlar också erfarenheter av att leva med hiv i Sverige både utifrån berättelser, i form av självbiografier, egna erfarenheter och avhandlingen Skrubbsår: berättelser om hur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige.

Efter presentationen sker ett samtal med konferencieren.

Alla programpunkter på Ebeneser går att se på plats men också digitalt här på hemsidan.

Under denna programpunkt kan du ställa frågor om du går in på denna länk: https://us06web.zoom.us/j/89941486789?pwd=US9CSlNlMVpINlM3TTAzTkxCM1BKQT09

Du bör vara medveten om att ditt namn och bild kan synas i livesändningen.

i samarbete med  

hiv-projekt med stöd ifrån Folkhälsomyndigheten

Hiv-stigma inom gay-communityt

Hur ser stigmat och fördomarna kring hiv ut bland homo- och bisexuella män i Sverige idag? En ny studie visar att gamla föreställningar om hiv lever kvar och att det finns att starkt samband mellan kunskap och attityder – de med mer kunskap kan i större utsträckning tänka sig att ha en relation med någon som lever med hiv.

Välkommen till en presentation av forskning på attityder och kunskap om hiv bland mäns som har sex med män samt en panelsamtal där vi diskuterar vad som krävs för att bryta stigmat och på vilket sätt olika aktörer i gaycommunityt kan bidra till att förändra attityder.

Posithiva Gruppen genomför med Noaks Ark Stockholm och Karolinska Institutet som partners projektet Undetectable is the new negative: Hivstigma i gayrörelsen. Projektet består av en studie och en kampanj. Studiens syfte är att utforska hur attityder till hiv och personer som lever med hiv ser ut bland män som har sex med män i Sverige idag. 2020 svarade cirka 3000 män som har sex med män på del 1 av en enkätstudie och 17 män djupintervjuades. I mars 2021 lanserades enkät 2 och nu pågår arbetet med att analysera resultaten. I höst släpps en rapport, flera seminarier arrangeras runt om i landet och studiens resultat publiceras som en eller flera vetenskapliga artiklar.

Ta del av ett panelsamtal som utgår från ovanstående undersökning om attityder om hiv bland MSM-personer. Samtalsledare är Ronja Sannasdotter, Posithiva gruppen. Deltagare är Joakim Larsson, kurator på RFSL, och Daniel Suarez, föreläsare Posithiva gruppen, Nicklas Dennermalm, som har genomfört studiens djupintervjuer och Michael Kröger, ägare av Secret Garden i Stockholm.

 

Alla programpunkter på Ebeneser går att se på plats men också digitalt här på hemsidan.

Under denna programpunkt kan du ställa frågor om du går in på denna länk: https://us06web.zoom.us/j/81408018524?pwd=Yk8zcFRCa1ZycnhXeEt2d1hvTFNJQT09

Du bör vara medveten om att ditt namn och bild kan synas i livesändningen.

i samarbete med  

hiv-projekt med stöd ifrån Folkhälsomyndigheten

Privilegier och intersektionalitet

 “Om man inte har utsatts för rasism har man sällan något personligt att förlora på ett samtal om det. Men om man har blivit utsatt för rasism hela sitt liv, då är det jättetufft. Man går in med hela sin kropp som berättelse och har jättemycket att förlora”

Ovan är ett citat av Jorge Maria Londoño ur en artikel i Landets Fria Tidning.

Denna föreläsning kommer att beröra intersektionalitet och privilegier. Hur går vi för att synliggöra privilegium och släppa fram andra? Eller så Jorge Maria själv säger i fortsättningen på ovan nämna artikel:

“När man ödmjukt ser problemet på det sättet förstår man att man kanske inte ska sitta i förarsätet. Om man har haft sönder någons vas kanske man ska lyssna på hur den vill att man ska göra, inte säga ”så här har jag alltid gjort, nu gör vi på mitt sätt”. “

Alla programpunkter på Ebeneser går att se på plats men också digitalt här på hemsidan.

Denna programpunkt arrangeras i samarbete med

Familjerätt för alla

Caroline Törnquist, familjerättsjurist på Nordea, pratar om vikten av att ha koll på de olika delarna av familjerättsjuridiken.

Under det förinspelade webbinariet delar Caroline med sig av kunskap och råd för hur ni kan se till så att ni har koll på vad som gäller just er familj, oavsett hur er familj ser ut.

Alla programpunkter på Ebeneser går att se på plats men också digitalt här på hemsidan. 

Denna programpunkt arrangeras av: