Frukostsamtal – Inkluderande arbetsplatser

Som arbetsgivare ska du se till att alla dina anställda har samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, funktionalitet, etnicitet, religion eller ålder. Men vad säger lagen om det förebyggande och främjande arbetet som kallas aktiva åtgärder? Och hur gör du praktiskt för att lyckas? Stina Carlsson, Rättighetscentrum Norrbotten, och Helena Eriksson, Vinter kommunikationsbyrå, för ett samtal om hur du skapar en mer inkluderande och öppen arbetsmiljö med utgångspunkt i diskrimineringslagen och egna erfarenheter.

Vi bjuder på frukost. Anmälan krävs senast den 10 juni på

Anmälan sker på: www.simplesignup.se/event/152650

 

Arrangeras av Rättighetscentrum Norrbotten i samarbete med Norrbottensteatern.

Hbtqia+, heteronormens inverkan och bra bemötande

, 11:00-12:00

RFSL Luleå och norra Norrbottens län håller en grundläggande föreläsning om hbtqia+, heteronormens inverkan på människors liv och om bra bemötande. Du får under passet tankeövningar som du kan ta med dig och praktiska tips som du kan använda dig av på arbetsplatsen och i vardagen. Efter passet finns möjlighet att stanna kvar och ställa frågor. Välkommen!

Prata sex och relationer med era elever – RFSU

, 13:00-15:00

Om du jobbar som lärare eller träffar elever / ungdomar i din yrkesroll, då är detta en föreläsning för dig.

Kondomer, samtycke och hbtq – vad ska man prata om och hur? Med fokus på förhållningssätt, metoder och tips pratar vi om vad som funkar och inte funkar när pratar sex med unga. Vi utgår från ungas erfarenheter och funderingar, målen för sexualundervisning och hur undervisningen kan bli mer inkluderande, öppen och främjande.

Föreläsare: RFSU Luleå

Sexuella trakasserier inom handeln

, 15:00-16:00

Den 20 november 2017, som en del av den världsomspännande Me too-rörelsen, bildades den slutna Facebook-gruppen #obekvämarbetstid. Där samlades vittnesmål om sexuella
trakasserier, övergrepp och hot mot handelsanställda.

Den 10 januari 2018 publicerades ett upprop i Handelsanställdas förbunds medlemstidning Handelsnytt. På årsdagen ett år senare släpptes rapporten #OBEKVÄMARBETSTID
– EN RAPPORT OM #METOO-UPPROPET INOM HANDELN.

Hör en av initiativtagarna till handelns metoo-upprop berätta om arbetet under uppropet och efter.

Varmt välkommen på föreläsningen!

Rasism inom hbtq-rörelsen

, 17:00-18:00
Hur motverkar vi rasistiska strukturer i samhället & i hbtq-världen?
Nazli Moloudi är skribent och föreläsare som sedan 2014 blivit flitigt bokad för panelsamtal och föreläsningar om rasism, klass och hbtq-frågor. Hen har bla föreläst för Örebro Rättighetscenter, Pride i olika städer samt hållit tal på Way Out West talks. Som aktivist poängterar hen vikten av att ha en klassanalys när vi pratar om strukturella förtryck.
Vad har ekonomi, kapitalism och fattigdom för samband med den rasistiska utvecklingen? På denna föreläsningen & workshopen kommer hen svara på dessa frågor, reda ut begrepp, förklara strukturell rasism och visa vad vi kan göra i praktiken!
Denna programpunkt är ett samarrangemang med studiefrämjandet.

Lesbisk frukost: Queera rum – panelsamtal och diskussion

, 09.00-11.00

LESBISK FRUKOST PÅ LULEÅ PRIDE
Tema: Queera rum!

—— ENGLISH FURTHER DOWN ——

Lesbisk Makt Norrbotten vill lyfta den lesbiska folkrörelsen i Norrbotten. Vi vill skapa och synliggöra queera rum och mötesplatser i länet och genom det öka känslan av gemenskap. Under Luleå Pride ses vi och äter frukost och pratar queera rum.

PRAKTISK INFORMATION

För: Lesbisk frukost är en aktivitet för dig som vill göra, testa på eller är nyfiken på det lesbiska. Det spelar ingen roll hur du definierar dig innan, under eller efter – bara du under frukosten vill vara en del
av den lesbiska folkrörelsen.
Plats: Föreningarnas hus, Storgatan 13
Tid: 09.00 – 11.00
Pris: Frukost till självkostnadspris, samtalet är gratis
Tillgänglighet: info kommer

Om du är ensam och vill ha någon som följer dig till frukosten är det bara att höra av dig till oss, vi ser till så att någon kommer och möter dig. Det kommer även finnas ett socialt bord för de som vill lära känna nya personer.

Om Lesbisk Makt: https://lesbiskmakt.nu/lesbisk-makt

LESBIAN BREAKFAST AT LULEÅ PRIDE
Theme: Queer spaces

Lesbisk makt Norrbotten wants to raise awareness of the lesbian movement in Norrbotten. We want to create and make queer spaces and meeting points visible in the region and increase the sence of community. During Luleå Pride we will have a breakfast and talk about queer spaces.

PRACTICAL INFORMATION

For: The organisation Lesbisk Makt works to promote and cheer lesbianism by creating a lesbian meeting point. You don´t need to identify as a lesbian to attend, the main thing is that you appreciate the dyke community!
Place: Föreningarnas hus, Storgatan 13
Time: 09.00 – 11.00
Price: Breakfast to self cost, the talk is free
Accessibility: soon there will be information

If you are alone and want someone meet you up – contact us! There will also be a social table for those who want to get to know new people.

Gör din röst hörd – ABF

, 10:45-11:45

 

Queer killjoys, aktivism, antirasism och podd!

, 12:00-12:45
Välkommen till ett samtal kring temat “killjoy” (att förstöra en god stämning) och vikten av antirasistisk internkritik inom hbtqi-rörelsen och RFSL.
Deltar gör RFSL:s viceordförande Deidre Palacios (Deidre Palacios uteblir pga sjukdom, men ersätts av Helena Carlsson, RFSL Luleå och norra Norrbottens län) och queersamiska poeten Rönn Zakrisson – vi får även lyssna på en bit ur Q-Studion, RFSL:s nya podcastserie på temat antirasism!
Efter samtalet får vi även diktläsning av Rönn!

Norrbottens mästaren i poetry slam 2019 som även kammade hem en andra plats i SM. Poeten Rönn Zakrisson.

Rönn är en ständig röst inom det queera samiska samhället med bas i Kiruna. Rönns texter är en mix av vemod, antikolonialism, queerhet, dåtid, nutid och framtid. Den reppar ständigt Kiruna, byarna runt omkring och berör ämnen som stadsflytten, sorgen i Sápmi och hett sex. Rönn fyller rummet med alla känslor på samma gång så bered dig på en riktig käftsmäll till framträdande!

Från flicka till (iron) man

, 13:00-14:30

Föreläsning med Lukas Svärd

Från flicka till (Iron) man

Under hälften av Lukas liv levde han i en kvinnlig kropp som han hatade. Dels på grund av utseendet men också på grund av bemötandet han fick av omgivningen och samhället.

Under föreläsningen berättar Lukas om sin uppväxt och hur han fick kämpa för att bli accepterad för den han var. Vi får höra om hur han blev bemött av klasskamrater, lärare och övrig omgivning.

Hur viktigt är det med mångfald och det första bemötandet? Vad fick Lukas att vara öppen eller dölja sin bakgrund? Hur gjorde Lukas för att inte begränsas av rädslan för vad andra tycker?

Allt detta ger Lukas svar på i en dramatisk, öppen och känslosam föreläsning som påverkar och berör.

Denna programpunkt är ett samarrangemang med Studiefrämjandet

Samtal – Har transpersoner en plats på scenen?

Hur ser möjligheterna ut för transpersoner inom svensk scenkonst? Finns hinder längs vägen? Kan transpersoners normbrytande förhållningssätt till kön vara svår för en teaterinstitution att hantera? Eller är bekymren till stor del inbillade?

J-O Madeleine Ågren, Rättighetscentrum Norrbotten, samtalar med Aleksa Lundberg, skådespelare med transerfarenhet, och Rasmus Lindberg, vice teaterchef och regissör på Norrbottensteatern och lärare vid Teaterhögskolan om vad som krävs för att teatern ska bli mer inkluderande.

 

Arrangeras av Rättighetscentrum Norrbotten i samarbete med Norrbottensteatern.

 

 

Partiutfrågning

Var står egentligen partierna i frågor som rör hbtq-personer?  Är det en självklarhet att man får stanna i Sverige om man är en hbtq-flykting? Hur arbetar partier med transvårdens utveckling? Är det möjligt för alla i Sverige att bilda familj?

Vi frågar ut partierna om deras ställningstaganden i olika hbtq-frågor. Partierna erbjuds även att stå med information och svara på frågor både före, under och efter utfrågningen, så kom och lyssna och prata med våra politiker. Det är i politiken vi gör störst nytta!

De partier som anmält sig till utfrågningen samt deras representanter är:

 1. Socialdemokraterna – Emmeli Nybom
 2. Miljöpartiet – Martin Karlsson
 3. Rättvisepartiet Socialisterna – Jonas Brännberg
 4. Centerpartiet – Johanna Nordblad Sirkka
 5. Liberalerna – Thomas Söderström
 6. Vänsterpartiet – Nina Berggård
 7. Moderaterna – Peter Rimsby

Partierna har även blivit ombedda att skriva en kort text om deras huvudsakliga HBTQ-politik. Här nedan publiceras texterna i sin helhet.

__

Socialdemokraterna

Socialdemokratin vill forma ett samhälle som bygger på alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är vårt mål.

Kampen för HBTQ+-personers rättigheter har med framgång drivits av socialdemokratin. Vi ska fortsätta arbetet med att öka friheten och rätten för alla att delta på lika villkor i det demokratiska samhället. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare samhälle för alla. 

__

Miljöpartiet

Miljöpartiet anser att alla människor ska ha rätten och friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter.

Miljöpartiet vill att människor ska behandlas lika oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. Vi vill att lagen ska anpassas så att den passar alla familjer, oavsett om barn växer upp med en, två eller flera vuxna. Familjepolitiken ska anpassas så att den blir könsneutral och stärka rättigheterna för stjärnfamijer. Miljöpartiet vill stärka insatserna för transpersoners psykiska hälsa.
__
Rättvisepartiet Socialisterna

– Stoppa högerextremism och nazism! Högerextremismens unkna syn på familjer, könsroller i kombination med nazisters våld är ett dödligt hot mot HBTQ-personer och många andra. Vi måste kämpa tillsammans för att trycka tillbaka dem, som vi gjorde 1 maj 2018 i Boden.

– Rusta upp transvården. Krisen i vården hotar transpersoners hälsa. Vi kämpar för mer resurser!

– Stoppa utvisningarna av HBTQ-flyktingar! Riv murarna och den omänskliga “tillfälliga” asyllagen.

Dessutom är vi stolta över att vår motion om könsneutrala toaletter och omklädningsrum har blivit verklighet i Luleå kommun!

__

Centerpartiet

Centerpartiets politik utgår alltid från alla människors lika rätt och värde. Några punkter som vi arbetar för är:

 • Ökade anslag till rättsväsendet för att säkerställa att de som begår hatbrott ska dömas för det.

 • Arbeta nationellt och internationellt med att stärka HBTQ-personers rättigheter och motverka diskriminering

 • Ökad kunskap om HBTQ-personer inom vården

 • Att det ska finnas fler alternativ för familjebildning i Sverige som exempelvis embryodonation och altruistiskt surrogatmödraskap

__

Liberalerna

Inväntar text

__

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet anser att alla människor ska ha samma rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Alla har rätt till sin könsidentitet. Därför vill vi bland annat att ändring av juridiskt kön ska vara ett administrativt förfarande, att åldersgränserna för ändring av juridiskt kön respektive medicinsk könskorrigering bör avskaffas samt att det införs ett tredje kön som juridiskt sett är jämställt med kvinna och man.
Vänsterpartiet anser att reglerna om föräldraskap ska vara lika oavsett sexuell läggning. Därför vill vi att faderskapspresumtion ersätts av en föräldraskapspresumtion som ska gälla för alla par, oavsett om de är gifta eller registrerade partners.
Samhället behöver bli bättre på att möta och inkludera transpersoner. Därför vill vi ställa hårdare krav både i vården och i skolan när det gäller bemötande och inkludering. Det är oacceptabelt att många personer idag utsätts för hot eller våld enbart för att de till exempel lever med någon av samma kön eller har ett normbrytande könsuttryck. Vänsterpartiet vill därför bland annat att arbetet mot hatbrott stärks.
__
Moderaterna
Inväntar text

Pontus Skattberg

, 17:15-18:15

Pontus Skattberg är en av Sveriges främsta influencer inom hbtq-aktivism. Pontus blev nominerad till årets vardagshjälte under QX Gay-gala 2019 med motiveringen “Gjuter hopp i en ny generation queerkrigare som slåss för hbtq-rättigheter”.

Inför Luleå Pride hälsar Pontus:

Hej!
De flesta känner till mig som @homoerotiskt eller Pontus Skattberg, jag är så otroligt glad och peppad på att få komma till Luleå Pride!
Det ska bli så fint och viktigt att ta del av alla viktiga historier och perspektiv, att få inspirera och inspireras men också att bara få existera precis som den man är. Jag ser fram emot att träffa er alla!

Denna programpunkt är ett samarrangemang med Studiefrämjandet

David Zaar “De kallar mig bög”

, 18:30-19:30

David Zaar föreläser om HBTQ, självkänsla & entreprenörskap. Under föreläsningen får åhörarna följa med på hans resa genom åren. David Zaar talar om den tid som han blev kränkt som bisexuell och hur han en gång satt i hallen med en kniv mot sin handled, men där han valde att inte skära. Att bygga upp sin självkänsla är någonting som är aktuellt för många människor i dagens samhälle, oavsett om det gäller ungdomar eller vuxna.

Föreläsningen som David Zaar håller varar mellan 45 minuter till drygt en timme med möjlighet att ställa frågor efteråt. Det är en inspirationsföreläsning för både den yngre och äldre generationen. Föreläsningen har ett starkt fokus på HBTQ och där både homosexualitet, bisexualitet m ed flera begrepp förklaras och belyses.

Efter föreläsningen så finns det tillfälle att köpa Davids bok ”De kallar mig bög” och även få den signerad av författaren själv.

Sebastian Olsson – EnNorm UF

UF-företaget E​nNorm​ drivs av mig Sebastian Landin Olsson, med mitt företag erbjuder jag föreläsningar och samtalsgrupper där normer synliggörs och kritiseras, eftersom dem har varit begränsande i mitt eget liv. Att som man framföra föreläsningar som bygger på just normer och koppla det till jämställdhet kan vara tillräckligt normbrytande för samhället att bearbeta.

Tack vare min UF-resa så insåg jag vikten av att kunna lämna min comfort zone, och jag vill få möjligheten att bevisa för dig att just du kan det också!

Hoppas vi ses!