Träffa valberedningen!

, 17:45-18:30

Vill du vara med och påverka framtidens Luleå Pride och RFSL? Har du idéer och tankar om vad som behöver göras i Luleå och Norrbotten?

RFSL Luleå och norra Norrbottens län är en medlemsorganisation och verksamheten utgår ifrån medlemmarna. Mellan årsmöten drivs arbetet av styrelse och anställda. Valberedningen tar fram ett förslag på ny styrelse och förtroendevalda till årsmötet, som tar beslut om vilka som ska sitta det kommande året.

Kom och prata med valberedningen om vad du tycker är viktigt att RFSL Luleå och norra Norrbottens län ska jobba med! Berätta vad du saknar eller vill se mer av! Ställ frågor om vad det innebär att sitta med i styrelsen! Berätta vad Luleå Pride betyder för dig!