Unga hbtq-personer och utsattheten för våld- hatvåld, partnervåld, hedersvåld och suicid.


Statistik visar att många unga hbtq-personer upplever diskriminering, osynliggörande och kränkningar såsom mobbning, våld och hot om våld samt att det finns en utbredd negativ inställning mot hbtq-personer bland befolkningen. Vad mer vet vi om fördömandet, förtrycket och våldet?
Vad kan vi göra åt det? Hur ser det förebyggande arbetet ut?Anneli Svensson, Socionom och leg. psykoterapeut har gedigen erfarenhet inom området och ger en verklighetsnära föreläsning som berör på djupet.

Föreläsningen ges i samarbete med Folkhälsocentrum, Region Norrbotten.

Föreläsningen är kostnadsfri men anmälan behövs då det bjuds på lunchsmörgås och dryck. Anmälan görs här: https://simplesignup.se/event/94658

För frågor, kontakta Maya Bergström Wuolo maya.bergstrom-wuolo@norrbotten.se  eller Linda Moestam linda.moestam@norrbotten.se

Hur kan LSS-verksamheter arbeta med ett hbtq-perspektiv?

Kristina Ullgren, projektledare för RFSL:s Funkisprojekt berättar om projektet och hur LSS-verksamheter kan arbeta med ett hbtq-perspektiv.

Funkisprojektet är ett 3-årigt arvsfondsprojekt och avslutas i augusti 2017.

Projektet uppmärksammar rättigheter för hbtq-personer med normbrytande funktionalitet genom utbildningsinsatser och träffverksamhet.

Funkisprojektet riktar sig till LSS-verksamheter, funktionshinderrörelsen och hbtq-rörelsen.

Trygga platser för unga hbtq-personer

Arbetet med hbtq-frågor fokuserar ofta på problem såsom kränkningar, våld, otrygghet och ohälsa. Kunskap om unga hbtq-personers utsatthet är viktigt, men för att åstadkomma förändring behövs även kunskap om vad som fungerar. Vad säger unga hbtq-personer själva om vad som har fått dem att må bra och känna sig trygga, i skolan, på fritiden och i kontakt med vuxna generellt? Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor föreläser utifrån skriften Stödjande och stärkande – Unga hbtq-personers röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer (2016) och ger exempel på främjande arbete på olika arenor där du som yrkesverksam möter unga.

 

Föreläsare: Malte Sundberg, projektledare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Making Space: Raising hidden voices of the Swedish lgbtq+ community.

SFQ presents findings from work with their intersectional project, Making Space: Raising hidden voices of the Swedish lgbtq+ community. The project highlights:

– How is homophobia, transphobia, and racism experienced within and outside of the LGBTQIA+ community for people with non-normative ethnic, social, cultural, or religious identity/backgrounds?

– How can our organization and the wider lgbtqia+ community be more inclusive, welcoming, and empowering for those of us who experience discrimination or feel that we do not belong.

Att förändra normer i Sverige och Luleå

 

I boken “50 års kamp för leva som den du är” skildras Transföreningen FPES, som tagit sig från största hemlighet till att påverka samhället. Historien handlar också om hur samhället, vi som lever i det, behandlar dem som går sina egna vägar och bryter mot grundläggande normer. Hör Lena Edenbrink, bokens författare, och Jan-Olov Madeleine Ågren, båda medlemmar i föreningen sen ca 15 resp 25 år, berätta om egna och andras rädslor, överlevnadsstrategier och glädjeämnen.

I samarbete med Transföreningen FPES och Rättighetscentrum Norrbotten.

Community forum med utredning om transpersoners levnadsvillkor

Kan transpersoner i Sverige leva i enlighet med sin könsidentitet? Hur ser det ut för transpersoner på arbetsmarknaden? Och hur ser bemötandet ut i inom sjukvården? Vad vet vi om icke-binära personers levnadsvillkor?

Detta är några av frågorna som ska besvaras i den utredning om stärkt ställning och transpersoners levnadsvillkor som regeringen tillsatte i december 2016. Under den här workshopen får du möjlighet att komma med dina synpunkter och ställa frågor till särskilda utredaren Ulrika Westerlund.

Synlighet – ett hinder eller verktyg för att bygga solidaritet inom det georgiska HBTQ+-communityt? Erfarenheter och upplevelser från en RFSU-praktik

Föreläsaren Isa Chen kommer berätta om den politiska, sociala och kulturella kontexten i vilken det georgiska civilsamhället jobbar med HBTQ+-frågor.

Under föreläsningen diskuteras även kring att synligheten av vissa personer och kroppar har varit ett hinder i byggandet av solidaritet inom och utanför det georgiska HBTQ+-communityt, men det kan samtidigt också vara ett verktyg för att skapa just solidaritet och gemenskap inom densamma.

Sexualitet, heteronormativitet och queer potential i science fiction

Science fiction har en enorm queer potential i sitt sätt att gestalta alternativa världar, varelser och föreställa sig framtiden, men har förvånansvärt sällan använts för att ifrågasätta normer kring sex och sexualitet. Varför har det funnits så få hbtq-karaktärer i science fiction (eller hur ligger det egentligen till med den saken)? Varför handlar genren så lite om sexualitet? Och hur har genrens queera potential använts? Detta har filmvetaren Josefine Wälivaara undersökt i sin avhandling om science fiction som film- och tv-genre. I denna föreläsning berättar hon om genrens relation till queera karaktärer, sexualitet och identitet.

Tornedaling och queer

Att vara minoritet i en minoritet.
Tornedalingar är en regional och kulturell identitet, som är en av Sveriges fem nationella minoriteter. En minoritet som kämpar för sin kulturella och språkliga existens har även de senaste åren påbörjat en synlighet för hbtq-rättigheter inom minoriteten och regionen. Att vara minoritet inom en minoritet kan vara påfrestande då det kan vara svårt att finna andra människor att identifiera sig inom samma intersektionalitet i en redan liten folkgrupp: kulturell, geografisk, sexualitet och/eller könsidentitet. Detta föredrag kommer att beröra språk, kultur och queer, och hålls av två tornedalingar med queera identiteter.