Inkluderande likabehandlingsarbete i HR-processerna

Hur ser vi till att ha inkluderande HR-processer? Hur kan vi ta med ett hbtq-perspektiv i rekryteringsprocessen? Hur inkluderar jag transpersoner i arbetet? Det är frågor som besvaras under denna eftermiddag.

Lukas Romson har lång erfarenhet av att jobba med normkritik, trans och hbtq, både i föreläsningsformat, workshops och andra utbildningsupplägg. Här leder Lukas dig genom hur du kan jobba med likabehandlingsarbete i HR-processerna för att inkludera hbtq-personer. Lukas kommer särskilt gå igenom hur du kan jobba med trans-perspektiv enligt ARUBA-modellen, dvs Attrahera, Rekrytera, Utbilda, Behålla och Avsluta personal.

Under utbildningens tre timmar kommer det göras två 15-minuterspauser då vi bjuder på kaffe/te.

Programpunkten presenteras i samarbete med Vision