Männskliga rättigheter AGENDA 2030

, 12:15-13:15

Jack Thornberg har under hösten 2017 gjort praktik vid FN-förbundet i Armenien. Jack berättar om utvecklingen i Armenien, säkerhetspolitiken i regionen och egna erfarenheter med utgångspunkt i mål 5 i AGENDA 2030.

De mänskliga rättigheterna och jämställdhet kopplas till HBTQ frågan genom varje människas rätt till att vara den de är, älska den de vill och leva i ett fritt land. Det ska vara jämställt för alla människor, oavsett kön, sexuell läggning och könstillhörighet vilket också är anknutet till HBTQ frågan. Jack har tidigare studerat internationella relationer och statsvetenskap med inriktning på säkerhetspolitik, och har även erfarenheter från Amnesty International och Regeringskansliet.

Programpunkten presenteras av Luleå FN-förening.

hbtqi-personers situation i världen

, 13:30-14:30

Hur ser situationen ut för HBTQI-personer runt om i världen? Hur kan en arbeta för att minska förtrycket gentemot HBTQI-personer?
För att kunna uppnå en inkluderande queerrörelse är det viktigt att prata om alla sexuella läggningar och könsidentiteter. Därför informerar Queer Amnesty Umeå kring HBTQI-personers situation i världen, samt om hur en kan jobba med HBTQI-frågor och varför det är viktigt. Queer Amnesty Umeå är en subgrupp inom Amnesty International, som fokuserar på HBTQI-personers rättigheter. Amnesty International arbetar för alla människor världen över ska kunna åtnjuta grundläggande mänskliga rättigheter

Att leva med HIV som ung idag

, 17:30-18:15

I dag i Sverige överlever nästintill alla som blir diagnosticerade med en hivinfektion och lever ett långt liv. Det betyder att det kommer att bli allt vanligare att vi kommer att stöta på personer som lever med hiv antingen i vår yrkesroll eller i privatlivet.

Hur ska skall man då ge ett gott bemötande till de personer som lever med hiv? Vad är ett gott bemötande?

Axel Lilja har levt med vetskapen om att han lever med hiv i snart fyra år. Han kommer att dela med sig av sin egna personliga historia som har gett exempel på både bra och mindre bra bemötande.