Att leva med HIV som ung idag

I dag i Sverige överlever nästintill alla som blir diagnosticerade med en hivinfektion och lever ett långt liv. Det betyder att det kommer att bli allt vanligare att vi kommer att stöta på personer som lever med hiv antingen i vår yrkesroll eller i privatlivet.

Hur ska skall man då ge ett gott bemötande till de personer som lever med hiv? Vad är ett gott bemötande?

Axel Lilja har levt med vetskapen om att han lever med hiv i snart fyra år. Han kommer att dela med sig av sin egna personliga historia som har gett exempel på både bra och mindre bra bemötande.