Feministisk kulning, Workshop

Kulning är en hundraårig gammal sångtradition från Västernorrland och Dalarna. Med hjälp av kulningens lockrop och melodier kunde fäbodstintorna kalla på sina djur men även kommunicera med varandra på långt håll. Idag håller jag, Siri Holm workshops i feministisk kulning. Jag vill få människor att hitta sin röst, sin styrka och sitt mod att våga höras och finnas till! Alla kan lära sig kula och vi kommer i en trygg miljö lära oss att ta i från grunden och hitta våra egna unika röster och läten. KOSERA KOM!