Hbtq-handboken, för dig som är hbtq-person och bor på gruppboende eller arbetar på daglig verksamhet.

 

Kristina Ullgren projektledare för RFSL:s Funkisprojekt.

Kristina berättar om Funkisprojektet och om Hbtq-handboken.

Hbtq-handboken är en bok med tips om hur man kan starta en samtalsgrupp

om hbtq, normer och rättigheter på tex sin gruppbostad eller i sina dagliga verksamhet.