Hbtq-personers rättigheter utifrån Agenda 2030

Luleå FN-förening presenterar:

Beatrice Bucht ger en kort redogörelse av vad Agenda 2030 innehåller gällande hbtq-personers rättigheter. Beatrice Bucht är utbildad av Svenska FN-förbundet och “ambassadör” för Agenda 2030.