Hiv-stigma inom gay-communityt

Hur ser stigmat och fördomarna kring hiv ut bland homo- och bisexuella män i Sverige idag? En ny studie visar att gamla föreställningar om hiv lever kvar och att det finns att starkt samband mellan kunskap och attityder – de med mer kunskap kan i större utsträckning tänka sig att ha en relation med någon som lever med hiv.

Välkommen till en presentation av forskning på attityder och kunskap om hiv bland mäns som har sex med män samt en panelsamtal där vi diskuterar vad som krävs för att bryta stigmat och på vilket sätt olika aktörer i gaycommunityt kan bidra till att förändra attityder.

Posithiva Gruppen genomför med Noaks Ark Stockholm och Karolinska Institutet som partners projektet Undetectable is the new negative: Hivstigma i gayrörelsen. Projektet består av en studie och en kampanj. Studiens syfte är att utforska hur attityder till hiv och personer som lever med hiv ser ut bland män som har sex med män i Sverige idag. 2020 svarade cirka 3000 män som har sex med män på del 1 av en enkätstudie och 17 män djupintervjuades. I mars 2021 lanserades enkät 2 och nu pågår arbetet med att analysera resultaten. I höst släpps en rapport, flera seminarier arrangeras runt om i landet och studiens resultat publiceras som en eller flera vetenskapliga artiklar.

Ta del av ett panelsamtal som utgår från ovanstående undersökning om attityder om hiv bland MSM-personer. Samtalsledare är Ronja Sannasdotter, Posithiva gruppen. Deltagare är Joakim Larsson, kurator på RFSL, och Daniel Suarez, föreläsare Posithiva gruppen, Nicklas Dennermalm, som har genomfört studiens djupintervjuer och Michael Kröger, ägare av Secret Garden i Stockholm.

 

Alla programpunkter på Ebeneser går att se på plats men också digitalt här på hemsidan.

Under denna programpunkt kan du ställa frågor om du går in på denna länk: https://us06web.zoom.us/j/81408018524?pwd=Yk8zcFRCa1ZycnhXeEt2d1hvTFNJQT09

Du bör vara medveten om att ditt namn och bild kan synas i livesändningen.

i samarbete med  

hiv-projekt med stöd ifrån Folkhälsomyndigheten