Hiv, stigma och det aktuella kunskapsläget

Hur kan det vara att leva med hiv idag? Vilka möjligheter finns? Vilka utmaningar kvarstår?

Utifrån det aktuella kunskapsläget, rapporter och forskning, om hiv i Sverige presenterar Desireé Ljungcrantz, fil dr. från enheten för sexuell hälsa och hivprevention vid Folkhälsomyndigheten, aspekter av dessa frågor.

Desireé Ljungcrantz förmedlar också erfarenheter av att leva med hiv i Sverige både utifrån berättelser, i form av självbiografier, egna erfarenheter och avhandlingen Skrubbsår: berättelser om hur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige.

Efter presentationen sker ett samtal med konferencieren.

Alla programpunkter på Ebeneser går att se på plats men också digitalt här på hemsidan.

Under denna programpunkt kan du ställa frågor om du går in på denna länk: https://us06web.zoom.us/j/89941486789?pwd=US9CSlNlMVpINlM3TTAzTkxCM1BKQT09

Du bör vara medveten om att ditt namn och bild kan synas i livesändningen.

i samarbete med  

hiv-projekt med stöd ifrån Folkhälsomyndigheten