Hur kan LSS-verksamheter arbeta med ett hbtq-perspektiv?

Kristina Ullgren, projektledare för RFSL:s Funkisprojekt berättar om projektet och hur LSS-verksamheter kan arbeta med ett hbtq-perspektiv.

Funkisprojektet är ett 3-årigt arvsfondsprojekt och avslutas i augusti 2017.

Projektet uppmärksammar rättigheter för hbtq-personer med normbrytande funktionalitet genom utbildningsinsatser och träffverksamhet.

Funkisprojektet riktar sig till LSS-verksamheter, funktionshinderrörelsen och hbtq-rörelsen.