Inkluderande likabehandlingsarbete i HR-processerna

Hur ser vi till att ha inkluderande HR-processer? Hur inkluderar jag transpersoner i arbetet? Lukas Romson pratar om hur ni kan jobba med likabehandlingsarbete i HR-processerna enligt ARUBA-modellen, dvs Attrahera, Rekrytera, Utbilda, Behålla och Avsluta personal.

Programpunkten presenteras i samarbete med Vision