Legal advice / Juridisk rådgivning

Silas Aliki, founder of the legal office Folkets Juristbyrå, offers individual conversation for legal advice in connection to the lecture at Lillan. The Agency is working as public servants in matters of asylum and forced treatment, and that plaintiff’s counsel if you become a victim of crime. Are you concerned about a legal issue? Welcome to a conversation with Silas Aliki!

Silas Aliki, grundare av den juridiska byrån Folkets Juristbyrå, erbjuder enskilda samtal för juridisk rådgivning i anslutning till sin föreläsning på Lillan. Byrån arbetar som offentliga biträden i mål om asyl och tvångsomhändertagande, samt som målsägandebiträden om du blivit utsatt för brott.
Funderar du över en juridisk fråga? Välkommen till ett samtal med Silas Aliki!