Lesbisk frukost: Queera rum – panelsamtal och diskussion

LESBISK FRUKOST PÅ LULEÅ PRIDE
Tema: Queera rum!

—— ENGLISH FURTHER DOWN ——

Lesbisk Makt Norrbotten vill lyfta den lesbiska folkrörelsen i Norrbotten. Vi vill skapa och synliggöra queera rum och mötesplatser i länet och genom det öka känslan av gemenskap. Under Luleå Pride ses vi och äter frukost och pratar queera rum.

PRAKTISK INFORMATION

För: Lesbisk frukost är en aktivitet för dig som vill göra, testa på eller är nyfiken på det lesbiska. Det spelar ingen roll hur du definierar dig innan, under eller efter – bara du under frukosten vill vara en del
av den lesbiska folkrörelsen.
Plats: Föreningarnas hus, Storgatan 13
Tid: 09.00 – 11.00
Pris: Frukost till självkostnadspris, samtalet är gratis
Tillgänglighet: info kommer

Om du är ensam och vill ha någon som följer dig till frukosten är det bara att höra av dig till oss, vi ser till så att någon kommer och möter dig. Det kommer även finnas ett socialt bord för de som vill lära känna nya personer.

Om Lesbisk Makt: https://lesbiskmakt.nu/lesbisk-makt

LESBIAN BREAKFAST AT LULEÅ PRIDE
Theme: Queer spaces

Lesbisk makt Norrbotten wants to raise awareness of the lesbian movement in Norrbotten. We want to create and make queer spaces and meeting points visible in the region and increase the sence of community. During Luleå Pride we will have a breakfast and talk about queer spaces.

PRACTICAL INFORMATION

For: The organisation Lesbisk Makt works to promote and cheer lesbianism by creating a lesbian meeting point. You don´t need to identify as a lesbian to attend, the main thing is that you appreciate the dyke community!
Place: Föreningarnas hus, Storgatan 13
Time: 09.00 – 11.00
Price: Breakfast to self cost, the talk is free
Accessibility: soon there will be information

If you are alone and want someone meet you up – contact us! There will also be a social table for those who want to get to know new people.