Privilegier och intersektionalitet

 “Om man inte har utsatts för rasism har man sällan något personligt att förlora på ett samtal om det. Men om man har blivit utsatt för rasism hela sitt liv, då är det jättetufft. Man går in med hela sin kropp som berättelse och har jättemycket att förlora”

Ovan är ett citat av Jorge Maria Londoño ur en artikel i Landets Fria Tidning.

Denna föreläsning kommer att beröra intersektionalitet och privilegier. Hur går vi för att synliggöra privilegium och släppa fram andra? Eller så Jorge Maria själv säger i fortsättningen på ovan nämna artikel:

“När man ödmjukt ser problemet på det sättet förstår man att man kanske inte ska sitta i förarsätet. Om man har haft sönder någons vas kanske man ska lyssna på hur den vill att man ska göra, inte säga ”så här har jag alltid gjort, nu gör vi på mitt sätt”. “

Alla programpunkter på Ebeneser går att se på plats men också digitalt här på hemsidan.

Denna programpunkt arrangeras i samarbete med