Feminism – Transexkluderande?

Paneldeltagare är Paula Dahlberg, Maria Hymna Ramnehill, och Jorge Maria Londoño.

I debattklimatet idag ställs transpersoners rättigheter mot feminismen. Det påstås att transpersoner inte får plats i det feministiska rummet och att kön endast är en materiell verklighet. Under detta panelsamtal kommer vi att prata med personer som har helt andra erfarenheter och perspektiv. I det här samtalet lyfter vi varför transrättigheter borde vara en självklar det av feminismen och får ta del av perspektiv från kunniga transpersoner med resonemang om vinsten och vitsen med en bredare feminism.

Alla programpunkter på Ebeneser går att se på plats men också digitalt här på hemsidan.

Denna programpunkt arrangeras i samarbete med: