Sexualitet, heteronormativitet och queer potential i science fiction

Science fiction har en enorm queer potential i sitt sätt att gestalta alternativa världar, varelser och föreställa sig framtiden, men har förvånansvärt sällan använts för att ifrågasätta normer kring sex och sexualitet. Varför har det funnits så få hbtq-karaktärer i science fiction (eller hur ligger det egentligen till med den saken)? Varför handlar genren så lite om sexualitet? Och hur har genrens queera potential använts? Detta har filmvetaren Josefine Wälivaara undersökt i sin avhandling om science fiction som film- och tv-genre. I denna föreläsning berättar hon om genrens relation till queera karaktärer, sexualitet och identitet.