Stolta Föräldrar

 

Nätverket Stolta Föräldrar till hbtq-barn, Stockholm kommer till Luleå Pride och berättar om sin verksamhet. Här får du höra hur de jobbar och tips på hur en kan göra för att driva verksamhet.

Många föräldrar eller andra i en persons liv har frågor och funderingar när någon ”kommer ut”. Passa på att använda denna programpunkt som en träffpunkt för dig som vill träffa andra i liknande situationer, för att dela erfarenheter och ge varandra råd och stöttning.

”I nätverket arbetar vi bland annat med temamöten, cirklar och Stockholm Pride.

När vi föräldrar…

  • öppet stödjer våra barn i deras sexualitet, könsidentitet och könsuttryck kan vi åstadkomma förståelse och acceptans i vår omgivning
  • har kontakt med varandra kan vi vara stöd för varandra.
  • blir en stor och stark grupp kan vi tillsammans förändra och påverka negativa attityder och fördomar i samhället”