Sunderby folkhögskola presenterar: Genusfotografen för Wikimedia

2016 fick Tomas Gunnarsson, även känd som Genusfotografen, i uppdrag av Wikimedia Sverige (Svenska Wikipedias bildbank) att ta fram bilder på underkläder och kroppar till deras artiklar. Majoriteten av de bilder som då fanns att tillgå var sexistiska, spädde på smalhetsidealet och var både vithets-, ålders -, genus- och funktionsnormativa etc. Slutresultatet blev så bra att de också valde att visa bilderna i utställningsform – och nu kommer utställningen till Luleå Pride! Vi öppnar dörrarna klockan 12:00 för ett kortare mingel innan Tomas själv får berätta om projektet och slutresultatet. Sunderby folkhögskola bjuder på en lättare lunch till de första 40. Ingen föranmälan krävs. Sunderby folkhögskola deltar i årets Pride under parollen #jagfår och vill i o m detta förstärka vårt ställningstagande gällande allas rätt att synas.