Mötesplats regnbågsfamiljer – Svenska kyrkan bjuder in

Svenska kyrkan anordnar en mötesplats för regnbågsfamiljer i Diakonins Hus, på Nygatan 12, under lördagen 12:00-14:30.