Synlighet – ett hinder eller verktyg för att bygga solidaritet inom det georgiska HBTQ+-communityt? Erfarenheter och upplevelser från en RFSU-praktik

Föreläsaren Isa Chen kommer berätta om den politiska, sociala och kulturella kontexten i vilken det georgiska civilsamhället jobbar med HBTQ+-frågor.

Under föreläsningen diskuteras även kring att synligheten av vissa personer och kroppar har varit ett hinder i byggandet av solidaritet inom och utanför det georgiska HBTQ+-communityt, men det kan samtidigt också vara ett verktyg för att skapa just solidaritet och gemenskap inom densamma.