Testpoint – Testa dig för hiv och syfilis

Under Lördagen erbjuds möjlighet att testa sig mot hiv och syfilis, kostnadsfritt!

Vill du testa dig diskret och med personer som har god kompetens i bemötande och hbtqi+personers behov?
RFSL förbundet i Stockholm skickar personal som arbetar med hiv-preventiva insatser. Däribland testning och informationsspridning.