Tornedaling och queer

Att vara minoritet i en minoritet.
Tornedalingar är en regional och kulturell identitet, som är en av Sveriges fem nationella minoriteter. En minoritet som kämpar för sin kulturella och språkliga existens har även de senaste åren påbörjat en synlighet för hbtq-rättigheter inom minoriteten och regionen. Att vara minoritet inom en minoritet kan vara påfrestande då det kan vara svårt att finna andra människor att identifiera sig inom samma intersektionalitet i en redan liten folkgrupp: kulturell, geografisk, sexualitet och/eller könsidentitet. Detta föredrag kommer att beröra språk, kultur och queer, och hålls av två tornedalingar med queera identiteter.