Trygga platser för unga hbtq-personer

Arbetet med hbtq-frågor fokuserar ofta på problem såsom kränkningar, våld, otrygghet och ohälsa. Kunskap om unga hbtq-personers utsatthet är viktigt, men för att åstadkomma förändring behövs även kunskap om vad som fungerar. Vad säger unga hbtq-personer själva om vad som har fått dem att må bra och känna sig trygga, i skolan, på fritiden och i kontakt med vuxna generellt? Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor föreläser utifrån skriften Stödjande och stärkande – Unga hbtq-personers röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer (2016) och ger exempel på främjande arbete på olika arenor där du som yrkesverksam möter unga.

 

Föreläsare: Malte Sundberg, projektledare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.