Att vara icke-binär transperson i Norrbotten

”Hur är det att växa upp i en liten by utanför Kiruna och känna att du inte passar in? Hur är det att dagligen bli sedd som någon du inte är? Och hur är det att leva i ett samhälle där du juridiskt inte existerar?

Följ med mig på den resa som jag har gjort, och fortfarande gör, som icke-binär transperson i en väldigt binär värld.”

Föreläser gör Hannes Olofson.


Arrangeras i samarbete med

Ulrika Westerlund: Aktuella hbtqi+frågor i Sverige

Foto: Marc Femenia/Expo.

Ett samtal med Ulrika Westerlund, riksdagskandidat för Miljöpartiet om aktuella hbtqi-politiska frågor. Hur borde föräldrabalken förändras? Hur ändrar vi könstillhörighetslagen på ett bra sätt och säkrar tillgången till könsbekräftande vård? Vilka andra hbtqi-politiska frågor borde lyftas i valrörelsen och prioriteras efter valet?

An Intersex Odyssey

There’s a lot of confusion about what it means to be intersex. Many people haven’t even heard the term!

Naftali Ben Tziyon is here to help explain away some of that confusion and shed some light on what it’s like to be intersex. We’ll explore contemporary issues facing intersex people today as well as take a voyage back through time to look at how intersex individuals have been historically viewed across the world and how intersex bodies became stigmatized and pathologized in our modern society as medical “problems” to be “corrected”.

Att släppa skammen

Foto: Peter Knutson

Steve Sjöquist är sjukhusdiakon på Capio Sankt Görans sjukhus. Han är också hivaktivist och författare.

Det är i år 40 år sedan den första aidsdiagnosen ställdes i Sverige. Steve har varit med på den resan i 35 år.

1996 introducerades en ny medicinsk behandling som gjorde att människor med hiv överlevde. Steve var den förste i Sverige som fick ta del av behandlingen.

Steve tar med oss på en tidsresa och ser både likheter och olikheter med den coronapandemi som kom 2020.

Ligga med någon som är hiv+


Arrangeras i samarbete med

Hiv-projekt med stöd från Folkhälsomyndigheten

TNKVRT: Att vara antirasist och allierad

Foto: Cecilia Wallsten

Vi får  besök av den antirasistiska plattformen TNKVRT (uttalas tänkvärt). Plattformen finns som podcast och på Instagram där den i skrivande stund har 178 tusen följare. Syftet med plattformen är att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och höja minoriteters röster som ofta marginaliseras.

Danny Lam och Ina Dowland Herrera som driver podcasten TNKVRT tillsammans och håller en föreläsning om antirasism och hbtqia+.


Arrangeras i samarbete med

Aleksa Lundberg: Vad är trans? – En föreläsning om ett svårfångat begrepp

Foto: Elisabeth Ohlson

De senaste åren har en debatt om transbegreppet blossat upp. På ena sidan står de som menar att kön bör definieras utefter självidentifikation och på den andra menar man att kön är biologiskt och bör definieras utifrån kroppen. Samtidigt kritiseras transvården för bristande evidens och att fler än tidigare kommer ut med ångerhistorier.

Transpersoner toppar statistiken för psykisk ohälsa och många ser transvård som den enda boten mot könsdysfori. Andra ser inte kroppen som något problem utan tillhör transskapet genom könsuttryck-och inre identitet.

Då många olika livsöden samlas under ett och samma begrepp uppstår lätt förvirring och missförstånd. Vad menar vi egentligen när vi säger ”trans”? Är dagens transaktivism tillräckligt nyanserad i frågorna om irreversibla behandlingar och ryms fler historier i den mångfacetterade transgruppen?

Föreläsare: Aleksa Lundberg, journalist

Vem är Aleksa?
2009 gick Aleksa Lundberg ut scenskolan i Göteborg som den första utbildade skådespelaren som genomgått en könskorrigering. 2013 omskolade hon sig till journalist på Poppius journalistskola i Stockholm. I våras var hon aktuell med P1 Dokumentären ”Att ångra det oåterkalleliga”, om två unga tjejer som ångrat sina könskorrigeringar. Man kan också läsa hennes krönikor och reportage i Dagens Etc.