Tillgänglighet

Under 2022 kommer programpunkter hållas i Stadsparken, på Kulturcentrum Ebeneser, på Storgatan och digitalt. Till samtliga platser kommer du fram med elrullstol.

Programpunkterna hålls på svenska om inget annat anges.

Stadsparken

Stadsparken är en tillgänglig park med ytor för lek och relativt släta markytor av sten, grus och gräs. Hårdgjorda ytor och gräs är tydligt avgränsade med kanter av järn. Utställare, mataktörer och övriga aktörer står antingen på gräs eller hårdgjord yta. Toaletter och en handikapptoalett finns i parken, de är placerade bortanför lekplatserna mot Kyrkogatan.

Kulturcentrum Ebeneser

Till Kulturcentrum Ebeneser är det trappor i huvudingången. Det finns en dörr till höger om huvudingången i port 25A, där du kan ringa på för att bli insläppt via ingång med stor hiss. Handikapptoalett finns på salongsplan, samma våning som kafét och scenen. Garderoben finns på samma våning som läktaren. Ytan vid sittplatserna på läktaren är anpassade för att en rullstol, rullator eller barnvagn ska kunna passera. Hörslinga finns i lokalen. Nivåskillnader kan förekomma. Ledar- och assistenshundar är välkomna i Kulturcentrum Ebeneser. Läs mer- och kontakta Kulturcentrum Ebeneser direkt på ebeneser.nu/tillganglighet.

Storgatan 13

Föreningarnas hus hittar du i centrala Luleå på Storgatan 13 mittemot Stadsparken. I våra lokaler finns en rymlig cafédel och tillgänglig toalett. Vår konferenslokal är försedd med hörslinga. En av våra två entréer är försedd med hiss. Dörröppnare finns, nivåskillnader kan förekomma. Det finns två handikapparkeringar i anslutning till huset. Plats där färdtjänst/taxi kan stanna finns mittemot Stadsparken, utanför Storgatan 13.

Med hänsyn till allergiker ber vi dig som besökare att tänka på att inte bära starka dofter. Det är inte tillåtet att ta med nötter, citrus, fisk eller ägg in i lokalen.

Navet

Till Navet finns det hiss att tillgå vid huvudentrén.