Hannes Olofsson

(Livesänd programpunkt, del av Regnbågsdagen 2020)

Hannes Olofsson berättar om att vara icke-binär transperson och inte räknas in i jämställdhetsbegreppet såsom det är utformat och används idag.

 

Regnbågsdagen är en kompentenshöjande dag som anordnas årligen under hösten. Under 2020 anordnas regnbågsdagen samtidigt som Luleå Pride och i samarbete med Rättighetscentrum Norrbotten.

Ta del av programpunkten via vår livesändning!