Om oss

Luleå Pride arrangeras av RFSL Luleå och norra Norrbottens län och anordnades för första gången år 2012. Sedan dess har festivalen blivit en årlig folkfest i hjärtat av Luleå.

 

Vårt långsiktiga mål med Luleå Pride är att skapa ett bättre samhälle för alla. Vi tror att vår festival gör Norrbotten till en bättre plats att leva på. Genom att synliggöra hbtqia+personer, utbilda och roa människor under Luleå Pride-helgen tror vi att synen på hbtqia+personer förändras. På köpet får vi ett mer jämställt och mångfacetterat län där alla människor har möjlighet att leva på lika villkor.

 

Sedan starten av Luleå Pride har mycket hänt, både i Luleå och i Norrbotten. Fler pridefestivaler och initiativ med koppling mot mänskliga rättigheter har startats runtom i länet. Innan Luleå Pride och RFSL kom till staden låg Luleå på plats 142 i RFSL:s kommunrankning över hbtqia+vänliga städer, idag ligger Luleå på åttonde plats.

 

Vi känner att det finns ett stort behov av Luleå Pride och att festivalen är oerhört viktig för vår målgrupp men också för allmänheten. Det är en mötesplats där vi kan lyfta frågor som är viktiga för att uppnå vårt långsiktiga mål om ett bättre samhälle för alla.

VÄRDEGRUND FÖR LULEÅ PRIDE 2024

Luleå Pride är en festival som arrangeras av RFSL Luleå och norra Norrbottens län.

  • Festivalen ska vara en tillgänglig, välkomnande, och trygg mötesplats för alla som delar RFSL:s värdegrund. 
  • Festivalen ska vara en mötesplats för diskussion och påverkan, där alla medverkande bidrar till att andra känner sig välkomna att delta på sina villkor.
  • Festivalen ska, i enlighet med RFSLs principprogram, vara normkritisk, feministisk, antirasistisk, intersektionell, tillgänglig och inkluderande.
  • Festivalen ska lyfta hbtqi+-personer och synliggöra vårt community.
  • Festivalen ska inspirera till ett öppnare samhälle. 
  • Festivalen ska vara fri från hot, våld och kränkningar.

Som samarbetspartner, sponsor, bidragsgivare, företag, artist, föreläsare, eller annan medverkande förbinder du dig att bidra till att värdegrunden för Luleå Pride 2024 efterföljs.

Även du som är deltagare, besökare eller annan person som är del av festivalen, förutsätts ställa upp på och bidra till att värdegrunden för Luleå Pride 2024 efterföljs.

Guldpartners