Att se på plats och kontext med hjälp av queerteori

Att se på plats och kontext med hjälp av queerteori

När: 18 augusti 10:00

Var: Vetenskapens Hus

Kategori: Föreläsning

Klara Rydström och Liv-Jenny Sandberg är doktorander i arbetsvetenskap respektive design, Luleå tekniska universitet. Under föreläsningen utgår de från queerteori och exempel från egen forskning för att visa på hur olika platser och kontexter antingen inkluderar eller exkluderar personer med olika kön, genus och sexualitet. Läs mer på ltu.se.

Programpunkten arrangeras av Luleå Tekniska Universitet.