Newcomers-träff Social Gathering

Newcomers-träff Social Gathering

När: 19 augusti 09:45

Var: Stadsparken

Kategori: Övrigt

(English below)

Träff för nyanlända hbtqi-personer.

RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtqi-personer i Sverige. Newcomers Luleå finansieras av Länsstyrelsen Norrbotten och verkar i Region Norrbottens alla kommuner där vi erbjuder aktiviteter, upplysning och rådgivning på en trygg plats där våra medlemmar får träffas och göra sig hörda.

Du som är nyanländ hbtqi-person och intresserad av att träffa gruppen eller vill veta mer kan maila [email protected].

Gathering for newly arrived LGBTQI+people in Norrbotten.

RFSL Newcomers is a network for and with asylum seeking, undocumented and newly arrived LGBTQI+people in Sweden. Newcomers Luleå is financed by The County Administrative Board of Norrbotten County, and we operate for all municipalities within Region Norrbotten, where we offer activities, information and advice in a safe place where our members can meet each other and make themselves heard.

If you are a newly arrived LGBTQI+person in Sweden, and interested in meetings with the group or want to know more about the network, you can send us an email to [email protected].