Porträttbild av Stina Carlsson

Om diskriminering

När: 18 augusti 14:00

Var: Quality Hotel Luleå

Kategori: Föreläsning

Vad är diskriminering och vad kan du göra om du blir utsatt för diskriminering? Här får du en översikt av diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen och tips och råd om vad du kan göra i en situation där du behandlas sämre än andra.

Stina Carlsson är verksamhetsledare och jurist på Rättighetscentrum Norrbotten, länets antidiskrimineringsbyrå.

Föreläsningen arrangeras i samarbete med Rättighetscentrum Norrbotten.