Porträttbild av Edward Summanen

Vägar till att stötta och stärka unga transpersoner

När: 18 augusti 15:00

Var: Quality Hotel Luleå

Kategori: Föreläsning

Resultat från en enkät med 279 svar från transpersoner i åldern 12-25 år om vad som får en att må bra, hur närstående kan stötta samt vilka förebilder man har tillgång till och vilka förebilder/berättelser som saknas.

Under augusti-september 2022 genomförde Transammans en digital enkät riktad till transpersoner/personer osäkra på sin könsidentitet i åldern 12-25 år. Enkäten besvarades av 279 personer. Under denna föreläsning presenteras enkätens resultat om vad som får unga att må bra och tankar/erfarenheter när det gäller stöd från närstående. Föreläsningen tar även upp vilka förebilder unga har – och vilka förebilder och berättelser som saknas i såväl vardagen som i form av representation inom populärkultur, mediala berättelser och offentliga personer.

Enkäten är en del av Transammans projekt Starka Tillsammans, med syfte att främja psykisk hälsa hos unga transpersoner/personer som funderar kring sin könsidentitet. Föreläsningen vänder sig till alla som vill få mer kunskap om vad som är hälsofrämjande för unga transpersoner, vilka förebilder vi behöver vi bättre på att lyfta fram och hur närstående kan vara ett bra stöd.

Föreläsare: Edward Summanen, projektledare Transammans – förbundet för transpersoner och närstående. Edward är socionom och har arbetat med transpersoners hälsa och livsvillkor sedan 2008.